Categorieën

Leerlingen

 

Deze vragenlijst mikt op leerlingen die een studiekeuze moeten maken in het middelbaar onderwijs. Ze werd ontwikkeld in samenwerking met Scholengroep Rivierenland (GO!). Het resultaat van de vragenlijst blikt vooruit op professionele troeven en is richtinggevend bij de studiekeuze. Er worden ook persoonlijke tips gegeven inzake studie & klas-attitude.

Studenten 


Deze vragenlijst werd ontwikkeld om de keuze van een hogere studie beter te laten aansluiten bij de natuurlijke aanleg van de student. De kans op professioneel succes is in belangrijke mate afhankelijk van de fit tussen persoonlijkheid en functievereisten. Je kan dus maar beter een studie kiezen die tot functies leidt die aansluiten bij je natuurlijke aanleg of spontaan gedrag. Het resultaat onthult welke hogere studies en/of professionele wegen passend zijn bij jouw persoonlijkheid.